AKUTTE SKADER

AKUTTE SKADER BEHANDLES MED LASER HURTIGST MULIG ETTER AT SKADEN ER OPPSTÅTT

VANNBLEMMER

 

Vannblemmer er ganske smertefulle, hvis de ikke behandles. Laserterapi kan være svaret.

 

Vannblemmer er væskefylte vabler/blemmer, som kan opptrede forskjellige steder på kroppen avhengig av, hvordan de er oppstått.

Man kan få dem med for mye mekanisk friksjon eller trykk på huden. De fleste kjenner vabler/blemmer på føttene pga. gnagende eller for små sko, men de kan også forekomme på hender pga. arbeide som f.eks. hagearbeider eller annet arbeid, hvor man bruker hendene mye mer og eller intenst i kort tid – især hvis man ikke er vant til det.

 

Man kan også få blemmer forårsaket av varme emner, som varmt vann på huden eller i munnen, likesom visse insektstikk kan forårsake blemmer.

 

Væsken i en vable/blemme kaldes lymfevæske, og det er delte meninger om hvorvidt man skal stikke hul på blemmen for å få væsken ut, men de fleste leger anbefaler at man letter trykket, lar den ytterste hud dekkes av et plaster. Til den nye hud er ferdig lagt/dannet.

 

Blemmer kan også behandles med laserterapi. Her bør man ikke stikke hul, og enn kan normalt se hvordan lymfevæsken trekker seg tilbake og smerten forsvinner efter få minutter. Det er oftest tilstrekkelig med 1-2 laser behandlinger, hvor man stille og rolig jobber over hele vablens/blemmens areal.

 

Det medfølger alltid en terapimanual, når du kjøper en laser hos PowerMedic.

FORSTUINGER

 

En forstuvning oppstår, når man skader et leddbånd eller de blødde dele omkring et led.

 

Forstuvninger kan variere meget i alvorlighetsgrad, fra simple forstrekninger til alvorlige leddbåndskader. Tegn på forstuvning er hevelse, smerter og nedsatt bevegelsesevne i leddet.

Forstuvninger oppstår når et led beveges ut over hva leddet er beregnet til. Enten ved et sent trekk eller ved en plutselig voldsom bevegelse.

 

Det oppstår en hevelse og smerter i leddet, man vil av og til kunne se misfargninger under huden i røde, blå og senere gule farger. I noen tilfeller kommer smertene og hevelsen etter noen timer, i alvorlige tilfelle kommer hevelse og smertene med en gang.

 

Forstuvninger skjer ofte i ankler, kne og fingre i forbindelse med å vride, falle, aktiviteter og ulykker.

 

Umiddelbar førstehjelp består i at holde det beskadigede led i ro, kjøle det ned med ispose eller lignende, legge en fast støttebandasje/tape og løfte leddet opp.

 

Med laserterapi kan du støtte helningprosessen, fordi laserstrålene tilfører de beskadigede celler ny energi, som de kan bruke til å restituere og normalisere seg. Laserterapien virker smertelindrende. Vi anbefaler 1-2 behandlinger om dagen, inntil 6-8 behandlinger er gitt.

 

Det medfølger alltid en terapimanual, når du kjøper en laser hos PowerMedic.

AVREVNE MUSKELFIBER

 

Fiber sprengninger oppstår, når et eller flere muskelfibre i en muskel rives over.

 

Skaden resulterer i hevelse (ødem) og en skarp smerte. Rives hele musklene over, vil man ikke kunne bevege den skadet muskel.

En fibersprengning behandles normalt efter RICE-prinsippet (ro, nedkjøling, kompresjon, elevation (holde arm/ben etc høyt) det første døgn. Deretter anbefales det at man holder muskelen i ro i noen dager, hvoretter man stille og forsiktig kan påbegynne gjenoppretning.

 

Laserterapi kan benyttes som supplement til behandlingen av en fibersprengning. Laserbehandlingen vil tilføre de beskadigede celler ekstra energi og medvirke til å redusere smerter og hevelse. Laserterapien fremmer dermed kroppens egen helningprosessen, så pasienten hurtigere kan gjenvinne normal funksjon i den beskadigede muskel.

 

Vi anbefaler laserbehandling 1-2 gange om dagen inntil der er gitt 6-8 behandlinger i alt.

 

Det medfølger alltid en terapimanual, når du kjøper en laser hos PowerMedic.