Likesom der det finnes en bred vifte av indikasjoner for bruk av laserterapi, så er det også enkelte kontraindikasjoner, samt oppmerksomhets punkter som behandler man bør kjenne til.

 

Hver enkelt kontraindikasjon bør dog, fullstendig på linje med hver enkelt konkret behandling, vurderes faglig i forhold til pasienten, så man unngår utilsiktede sideeffekter.

 

 

KONTRAINDIKATIONER

Våre anbefalinger vedrørende kontraindikasjoner beskrives og forklares kort under her.

Graviditet

Generelt er man meget forsiktig i forhold til behandlingsmetoder og påvirkninger av gravide kvinner av hensyn til fostret. Noen forskere råder derfor til at man unngår behandling av områder omkring livmoderen – især i første trimester. Dette er baserte på et forsøk på et hønseegg, hvor man observerende celleforandringer efter ha påvirket egget med en HeNe laser igjennom et hull i egget. Der er ikke dokumenterte skadelige effekter på mennesker.

 

Der er heller ikke i skrivende stund funnet dokumentasjon for at behandling fjernt fra livmoderregionen skulle ha noen skadelig virkning.

 

Hvis det skulle oppstå komplikasjoner for en gravid kvinne etter behandling med terapeutisk laser, så risikerer behandleren at stå med ansvaret for å levere dokumentasjon for, at komplikasjonene ikke skyldes laserterapien.

Epilepsi

Det er alminnelig anerkjent, at pulserende lys i 5-10 Hz området kan utløse epileptiske anfall. En enkelt studie viste at en epilepsi pasient kun kunne tåle laserstråler med frekvenser under 800 Hz.
Vi anbefaler derfor også p.t.. å betrakte epilepsi som en kontraindikasjon.

Kreft

Kreft eller mistanke om kreft må ikke behandles med laserterapi, av den enkle årsak at det i de fleste land er meget strenge regler for hvem som behandler kreftpasienter.

 

Tiden vil vise, om laserterapi i stedet kan være et supplement i smertebehandlingen av kreftpasienter på det terminale stadier.

 

Til gjengled anvendes laserbehandling i noen lande i forbindelse med følgevirkningene av kreftbehandling. I Frankrike er laser f.eks. godkjent til behandling av mucositis (mukositt).

 

IKKE KONTRAINDIKERET

Nedenstående er ikke kontraindikert, selv om noen har en annen oppfattelse. Feil oppfattelsen skyldes sannsynligvis, at man bare har overført kontraindikasjoner for ultralyd til laser.

  • Pacemaker
  • Implantater, skruer mv.
  • Epifyseskiver hos barn

 

Man støtter f.eks. i imellom i litteraturen på en påstand om, at bruk av pacemaker skulle være kontraindikasjon. Dette er ikke tilfellet, kun for lasere, hvor laserenergien er supplerte med elektriske eller magnetiske impulser. PowerMedics lasere leverer, ut over varme, kun laser (= livsenergi). Lys er ikke kjent for at beskadige objekter, som er innkapslet i metal.

 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Føflekker og utsmykning med tatoveringer er ikke en egentlig kontraindikasjon, men man bør allikevel være forsiktig. Det skyldes at fargerne, især de mørke, absorberer energien bedre og derfor hurtigere blir for varm. Det er en god ide å starte behandlingen litt på avstand og så regulere intensiteten på baggrund av pasientens tilbakemelding.

 

ANDRE PUNKTER TIL DISKUSSION

Nedenstående emner er av og til diskusjon i vitenskapelige kreds – ingen av indikasjonene gir imidlertid et vitenskapelig grunnlag for ikke – behandling.

 

Skjoldbruskkjertlene

Noen studier har påvist gode behandlingsresultater for lidelser relaterte til skjoldbruskkjertelen. Men det er også kjent at den er meget lysfølsom, hvorfor noen anbefaler at unngå direkte behandling av denne kjertel, inntil der foreligger endelig dokumentasjon for, at det ikke er skadelig. Vi har ikke kunnet dokumentere eller finne skadelige virkninger etter behandling.

Blod og koaguleringsevne

Pasienter hvis blod har nedsatt evne til å koagulere skal være oppmerksom.  Vi vet at laser påvirker koagulasjon, men vi vet fortsatt for lite om effeken av den.

Barn i behandling

Det er opplagt, at man skal justere dose i forhold til vekten, når man behandler barn. Derutover er der ingen dokumentasjon for at laserterapi skulle være skadelig for barn.

Stråling av hjernen

Der er ikke påvist skadelige effekter på hjernen, når man bestråler hodet. Behandlingseffekten på slagtilfelle synes tvert imot lovende.

Pasienter under strålebehandling

Pasienter i strålebehandling betraktes noen steder som kontraindikativ for laserterapi. Det kan synes underlig, ettersom de to typer behandling er vidt forskjellige med hensyn til den stråling, de usettes for.
Der er flere og flere studier som indikerer, at laserterapi har en styrkende og beskyttende effekt, fordi blodet påvirkes på en måte, som kan ha innvirkning på andre områder av kroppen – inklusive det område, som er under strålebehandling (tenkes strålebehandlet).

Diabetes

Diabetes har også vært nevnt som en mulig kontraindikasjon, men ifølge Tuner/Hode, så burde man i stedet anbefale laserterapi som supplerende behandling pga. laserens positive påvirkning av blod og sår. De har ikke vært i stand til å finne studier som peker på diabetesproblemer.

 

Kilde: The New Laser Therapy Handbook,Tuner & Hode, Prima Books 2010

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.