Ethvert problem i kroppen, akutt eller kronisk, er karakteriserte ved en nedsatt produksjon av ATP (Adenosin Tri Phosfat), som cellen forbrenner under utførelse av alle sine oppgaver. ATP er derfor nødvendig for, at cellene kan fungere optimalt. Våre celler behøver ATP akkurat som en bil behøver brennstoff for å kunne kjEthvert problem i kroppen, akutt eller kronisk, er karakteriserte ved en nedsatt produksjon av ATP (Adenosin Tri Phosfat), som cellen forbrenner under utførelse av alle sine oppgaver. ATP er derfor nødvendig for, at cellene kan fungere optimalt. Våre celler behøver ATP akkurat som en bil behøver brennstoff for å kunne kjøre.

En skade i kroppen betyd at der er et energiunderskudd i cellen karakteriserte ved nedsatt produksjon av ATP. Denne situasjon er gjenskapt i laboratorieforsøk, hvor man har bragt levende celler under «nutritional stress», dvs. at de ikke får næring i et gitt tidsrom.

Dette fører til en ubalanse i NaKa-pumpen og det elektriske membranpotential, samt en reduksjon av mitokondriene produksjon av ATP. Ved tilførsel av kun laserlys – og intet annet – har man påvist en normalisering av samtlige parametere, herunder en forhøgelse av ATP-produksjonen til 100%.

ATP produceres av mitokondriene, som er mikroorganismer der finnes i hver eneste celle i våres kropp. Når kroppen mottager laserterapi, trenger laserlyset inn i vevet, inn til hver celle og stimulerer mitokondriene til å normalisere deres produksjon av ATP. Herved får cellen fornyet energi til å utføre det arbeide den er programmerte til, nemlig at reparere ett hvert problem som måtte oppstå og bringe situasjonen tilbake til den sunde, naturlige tilstand.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.