Mere er alltid bedre, eller hva? Ikke alltid når man taler om laserterapi. Det diskuteres løpende flere steder i vitenskapelige kretser, i tidsskrifter, på nettet og ute hos dem som skal bruke laserutstyr til terapeutisk behandling. Om man oppnår bedre behandlingsresultater med mere kraftfulle lasere.

Selgere av klasse 4 lasere vil hevde at det gjør man, mens de som utvikler 3B-lasere dokumenterer det motsatte. Men la oss undersøke noen fakta omkring forskjellene på behandling med de to typer lasere.

Laser klasser

Lasere til medicinske bruk oppdeles i forskjellige klasser: 1 (opptil 1 mW/cm2), 2 (opptil 2 mW/cm2), 3R (opptil 5 mW/cm2), 3B (opptil 500 mW/cm2) og endelig klasse 4. For at kunne behandle i dybden (omkring bein/knoker og dyptliggende muskelgrupper) skal det en hvis mengde energi til, hvilket naturlig utelukker klassene 1, 2 og reelt også 3R. Klasse 3B lasere må som sagt levere opptil 500 mW pr. cm2, mens alt over 500 mW pr. definisjon er klasse 4 lasere.

Lasere i denne kategori er beregnet til at skjære, Brende eller fordampe – i medisinen er dette normalt ensbetydende med kirurgi, fjerne vev, øyne korreksjoner mv. Det er altså betydelige energimengder på et meget avgrenset område, som gjør dette mulig. Dette er hva vi kaller, intensiteten, som måles i mW/cm2. En høy intensitet i lengere tid vil resultere i en hurtig oppvarmning av vevet og i noen tilfeller medføre risiko for forbrenning og i andre tilfeller i overdosering. Prøv bare å holde en Klasse 4 laser stille et øyeblikk under behandlingen.

Hvis man ønsker å bruke Klasse 4 lasere, oftest 10-12 W lasere, til terapeutiske formål og behandle i dybden, så finnes det forskjellige teknikker, som gjør dette mulig:

  • Spredning av laserlyset over et større område ved hjelpe av fokuseringslinse(r)
  • Nedjustering av driftssyklus (duty cycle), hvor effekten leveres i impulser, og diktsyklus angi hvor stor en del av tiden laseren er tent
  • Feiende bevegelser over behandlingsområdet

Spredning av laserlys

Det er mulig å sprede laserlyset over et større areal, enten ved hjelp av en spredelinse eller ved å skape større avstand fra laser til behandlingsområde. Således at en større del av lyset reflekteres vekk fra huden.

Driftssyklus (Duty cycle)

Hvis de 10-12 Watt er toppeffekt i stedet for gjennomsnittlig effekt, så kan man justere på driftssyklus. Det vil si å la laseren være tent i kortere tid av gangen, slik at vevet når å kjøle seg ned innen neste påvirkning.

Bevegelse

Man kan behandle et område med feiende bevegelser, dvs. unnlate å holde laseren stille på huden under behandlingen. Denne metode gjør, at det ikke tilføres for mye energi pr. cm2 pr. tidsenhet og er i prinsippet noe av det samme som å justere driftssyklus (duty cycle).

I stedet for modifiserte utstyr og bruk kan man velge å følge anbefalingen fra WALT og bruke en Klasse 3B laser.

Anbefaling fra WALT

WALT (World Association for Laser Therapy) har på deres hjemmeside publiserte et sett anbefalinger vedrørende dosering som lyder:
“Recommended treatment doses for Low Level Laser Therapy: Laser class 3 B, 780 – 860nm GaAlAs Lasers. Continuous or pulsed, mean output: 5 – 500mW. Irradiation times should range between 20 and 300 seconds”

WALT er også kilden til doseringstabellen i våres artikkel om overdosering av laser.

Konklusjon

Vår konklusjon er at en Klasse 4 laser kun kan anvendes til terapeutiske formål hvis den modifiseres eller anvendes på en måte som gjør at den reelt oppfører seg som en Klasse 3B laser. Når man tar i betraktning at Klasse 4 lasere ofte er vesentlige dyrere end 3B-lasere, så er det viktig å ta stilling til, hva man ønsker at bruke sin laser til, innen man investerer i laser.

PowerMedic er naturligvis medlem av WALT og følger deres offisielle anbefalinger. Vi tilbyder en 500mW laser (PowerLaser), en 1500 mW laser (PowerLaser) samt en 18.000 mW laser (GigaLaser), som alle er i Klasse 3B.

Bemerk at 1,5 W og 18 W laserne også er i klasse 3B, fordi de er oppbygget av flere Klasse 3B laserdioder, som fordeler energitilførselen over et større areal. De leverer altså samme energimengde, men på en måte som reduserer risikoer for overdosering og forbrenninger.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.