KAN LASERTERAPI OVERDOSERES?

Laserterapi er tilførsel av energi til cellene. Den biologiske effekt i forhold til mengden av tilført energi er beskrevet i den såkalte «Arndt-Schulz» lov, som er vist på figuren.

 

Kurven viser, at en liten energitilførsel gir en liten effekt, et meget bredt spekter gir en positiv biologisk effekt. Mens en meget stor tilført av energi gir en biologisk inhibition eller hemning.

 

Denne sammenheng har vært kjent i mange år, men i praksis har det vært stort sett umulig å nå den inhibitoriske del av kurven, simpelthen fordi de tilgengelige laserapparater ikke var kraftige nok.

Derfor har den generelle oppfattelse i lang tid vært: «jo mere, jo bedre». Men med fremkomsten av kraftigere lasere er det blitt en langt større risiko å gi en for stor, dvs. hemmende, dose. Som nevnt er laserterapi energiforsyning til cellene, og den nødvendige mengde av energi er direkte proporsjonal med det antall celler som skal stimuleres eller med andre ord: volumen (areal x dybde) av det aktuelle vevet. Det betyr at svært overfladiske strukturer, for eksempel en albue hvor det er bare litt bløt/mjukt vev, må ha en veldig liten dose. Større muskler skal ha en vesentlig større dose, og svært dyptliggende strukturer skal ha en enda større dose.

Energi = effekt x tid
Energi måles i Joule, det beregnes som Watt x sekund. Det betyder at energi dose kan justeres enten ved å variere på effekten (Watt) eller tiden (sekund) – eller en kombinasjon av begge parameter.

Ikke nok å redusere tid
For overfladiske strukturer er det imidlertid ikke nok å redusere behandlingstiden dersom doser er for stor. Her er en annen faktor, nemlig effekttetthet målt i Watt/cm2. Hvis kraftens tetthet eller intensiteten av laseren er for stor, blir cellene overstimulerte / inhibert, uavhengig av behandlingstidens lengde.                                                                                                                                                                                                                                                                            WALT* har undersøkt en rekke alminnelige lidelser, og er kommet frem til en liste med anbefalende doseringer, både hva angår Joule og milliwatt (mW).

Se utdrag av skjemaet her:

 

Tendinopathies Points or cm2 Joules 780 – 820nm Notes
Carpal-tunnel 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Lateral epicondylitis 1-2 4 Maximum 100 mW/cm2
Biceps humeri c.l. 1-2 6
Supraspinatus 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Infraspinatus 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Trochanter major 2-4 8
Patellartendon 2-3 8
Tract. Iliotibialis 1-2 4 Maximum 100mW/cm2
Achilles tendon 2-3 8 Maximum 100mW/cm2
Plantar fasciitis 2-3 8 Minimum 4 Joules per point
Arthritis Points or cm2 Joules Notes
Finger PIP or MCP 1-2 4
Wrist 2-4 8
Humeroradial joint 1-2 4
Elbow 2-4 8
Glenohumeral joint 2-4 8 Minimum 4 Joules per point
Acromioclavicular 1-2 4
Temporomandibular 1-2 4
Cervical spine 4-12 16 Minimum 4 Joules per point
Lumbar spine 4-8 16 Minimum 4 Joules per point
Hip 2-4 12 Minimum 6 Joules per point
Knee medial 3-6 12 Minimum 4 Joules per point
Ankle 2-4 8

Max 100 mW!
For spesielt følsomme områder er det viktig å ikke overskride 100 mW/cm2. Hvis effekttettheten og / eller dosering overskrider har den ellers positive efekten som laseren har, og i verste fall irritere vevet mer enn det var før. Som igjen kan føre til unødvendige smerter.
*) WALT er en International organisasjon, World Association for Laser Therapy, som arbeider for utbredelsen og kjennskapet til biostimulerende laserterapi. Se Walt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.