Heste kan behandles med laser.

 

Behandlingsmetoden benyttes i stigende grad af både dyrlæger, forskellige typer af hestebehandlere som f.eks. hestefysioterapeuter og hestemassører samt private hesteejere, som ønsker at forkorte skades- eller sygdomsperioden for deres hest.

 

Der kan ligesom på mennesker være forskellige typer indikationer for behandling med laser. Herunder kan du se nogle udvalgte behandlinger.

Seneskader

Heste har strække- og bøjesener, som er placeret foran og bag på hestens for- og bagpiber. Seneskader forekommer forholdsvis hyppigt hos heste, og de kan bl.a. opstå ved, at hesten kommer til skade eller ved sygdom. Dyrlægen diagnosticerer ofte seneskader ved hjælp af en ultralydscanning.

De fleste senelidelser opstår hos heste i bøjesenerne:

  1. Den overfladiske bøjesene
  2. Den dybe bøjesene
  3. Gaffelbånd
  4. Bøjesenernes støttebånd

Vedr. pkt. 1. Hvis den overfladiske bøjesene bliver hævet, får piben et krumt udseende bag på piben. Man beskriver lidelsen, som en en «klapsene». Der ses et varieret halthedsbillede, hvor hesten kan være hvor som helst fra lidt halt til springhalt. I de fleste tilfælde ses lidelsen på forbenet hos galop-, spring- og dressur heste, mens lidelsen forekommer hyppigst på bagbenet hos trav-, køre- og arbejdsheste.

Hestens dybe bøjesene behandles med laser

Vedr. pkt. 2. Hvis der opstår sygdom i den dybe bøjesene, vil benet i reglen være diffust hævet og halthedsbilledet kan også her variere.
På billedet her ses et eksempel på laserbehandling af den dybe bøjesene på en Islænder.

 

Vedr. pkt. 3. Opstår der sygdom i gaffelbåndet, vil benet også i reglen være hævet og hesten kan være halt i forskellige grader.

 

Vedr. pkt. 4. Er bøjesenernes støttebånd skadet, kan halthedsbilledet variere. Det er derfor ikke muligt at beskrive dette på en kort og præcis måde, men

generelt vil hesten i det akutte stadie vise tegn på halthed og smerte. Når man berører og trykker på et område, hvor senen er hævet, vil hesten udvise tegn på smerte.

Ryglidelser

Al smerte i rygregionen ved f.eks. muskelspændinger og -smerte f.eks. fra forkert tilpasset sadel eller knogleforandringer, medfører primært rygstivhed og og andre symptomer i ryggen. Vær opmærksom på, at tilsvarende symptomer som f.eks. muskelstivhed og -smerte ses også som sekundære symptomer til haltheder på et eller flere ben, og her vil forsøg på behandling af rygproblemet være uden effekt, før det primære problem er løst, hvorfor en grundig undersøgelse må anbefales.

Hest behandles med laser på lænden

Problemer med lænden, der resulterer i, at hestens præstationsevne nedsættes, er meget almindelige. Og disse problemer kan sidde i knoglerne og/eller i hestens muskulatur.

 

Heste kan ved rygsmerter ofte have gavn af laserterapi, fordi laseren stimulerer den naturlige heling efter f.eks. muskelskader, og ved spændinger løsner laseren op, så blodtilførslen stimuleres og musklerne får lettere ved at komme af med affaldsstoffer.

 

På billedet ses en hest behandlet på lænden med en PowerLaser Basic1500.

Sårbehandling

Laser er særdeles velegnet til behandling af sår. Laser fremmer blodets koagulationsevne og hjælper dermed til en hurtigere heling af sår og reducerer ofte også efterfølgende arvæv.

 

Generelt kan man også sige, at jo hurtigere et sår på hesten lukkes, jo mindre er risikoen for, at der opstår infektioner, som komplicerer skaden yderligere.

Kenneth Nielsen og Lucky

 

Professionel travtræner Kenneth Nielsen siger om laserterapi til sår på heste:

«Heste undgår sjælden før eller siden at pådrage sig sår på fold eller i trænings/løbs situation.

 

Laserbehandler man ved at anvende fejende bevægelser på afstand med fokus på sårranderne, vil enhver skepsis om laserens effekt forsvinde. Det ses tydeligt at ophelingen speedes markant op og at man afkorter sygdomsforløbet.»

 

Behandling af sår var da også en af de allertidligste indikationer for laserterapi, som blev opdaget ved et tilfælde i forbindelse med forsøg på dyr.

Sur stråle

Behandling af sur stråleSur stråle er en forrådnelse af strålehornet i strålen. Det opstår, når hesten står meget fugtigt i stald eller fold. Det kan holdes væk ved løbende at sørge for at hovene er rene og tørre.

 

Er man så uheldig, at hesten alligevel får sur stråle, så kan man tage det i opløbet ved at behandle med laser. Vi har eksempler på, at det har fortaget sig i løbet af blot et par dage. På billedet her ses behandling af sur stråle med en PowerLaser 1500.

 

Valg af laser

Hvilken laser skal man vælge til behandling af heste? Mange mennesker tror, at man skal have et apparat i 100.000 kr. klassen for at hjælpe sin hest med laserterapi, men det er slet ikke nødvendigt. Du skal have en laser, der er kraftig nok til at behandle muskulaturen på hesten, og en som samtidig kan dæmpes til også at behandle sår og yderligtliggende sener med inflammation.

 

Med en laser i klasse 3B er du sikker på at få en laser, som er beregnet til terapeutisk behandling, og som du ikke risikerer at skade hesten med. Vi anbefaler en PowerLaser Basic1500 eller PowerLaser Pro1500 til hestebehandling.

Kontakt os for at få hjælp og vejledning.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.